Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

Λόγος Υπ. Πρόσωπο που ασκεί Διευθυντικά Καθήκοντα Συναλλασόμενος Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία Α/Π Είδος
ΚΑΖΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος Ο ίδιος 12/01/2017 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 13.000 10.140 Α Μετοχή (Κοινή)
Β ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ Σύζυγος 15/04/2011 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 103.907 78.969,32 Π Μετοχή (Κοινή)
B ΣΙΩΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ/ Πρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος 3/02/2011 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 4.300 3.569,00 Α Μετοχή (Κοινή)
B ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ Σύζυγος 23/03/2010 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5.900 6.667,00 Α Μετοχή (Κοινή)
B ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ Σύζυγος 19/03/2010 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 649 720,39 A Μετοχή (Κοινή)
B ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ Σύζυγος 16/03/2010 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5.241 5.887,51 A Μετοχή (Κοινή)
B ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ Σύζυγος 10/03/2010 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.280 1.538,05 A Μετοχή (Κοινή)
B ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ Σύζυγος 20/01/2010 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 22.000 26.400,26 Α Μετοχή (Κοινή)
B ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ Σύζυγος 15/01/2010 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5.921 7.873,72 A Μετοχή (Κοινή)
B ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο με πρόσωπα της περίπτωσης Β 23/12/2009 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 10 13,50 A Μετοχή (Κοινή)
Β ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ Σύζυγος 20/11/2009 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 8.386 11.660,40 Α Μετοχή (Κοινή)
Β ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ Σύζυγος 12/11/2009 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.000 1.470,64 Α Μετοχή (Κοινή)
Β ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ Σύζυγος 23/10/2009 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 10.000 15.000,00 Α Μετοχή (Κοινή)
Β ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ Σύζυγος 22/10/2009 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.000 3.000,00 Α Μετοχή (Κοινή)
Β ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ Σύζυγος 08/10/2009 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 18.037 27.865,04 Α Μετοχή (Κοινή)
Β ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ Σύζυγος 07/10/2009 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 337 502,13 Α Μετοχή (Κοινή)
Β ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ Σύζυγος 18/09/2009 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 421 618,87 Α Μετοχή (Κοινή)
Β ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Διευθ.Σύμβουλος Σύζυγος 01/09/2009 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.735 2.533,10 Α Μετοχή (Κοινή)
Β ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ Σύζυγος 01/09/2009 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.735 2.533,10 Α Μετοχή (Κοινή)
Β ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Διευθ.Σύμβουλος Σύζυγος 09/07/2009 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3.500 5.250,00 Α Μετοχή (Κοινή)
Β ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Διευθ.Σύμβουλος Σύζυγος 03/07/2009 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5.100 7.652,00 Α Μετοχή (Κοινή)
Β ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Διευθ.Σύμβουλος Σύζυγος 01/07/2009 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5.000 7.550,00 Α Μετοχή (Κοινή)
Β ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Διευθ.Σύμβουλος Σύζυγος 01/06/2009 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 4.300 7.170,37 Α Μετοχή (Κοινή)
Β ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Διευθ.Σύμβουλος Σύζυγος 29/05/2009 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 100 169,00 Α Μετοχή (Κοινή)
Β ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Διευθ.Σύμβουλος Σύζυγος 27/05/2009 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3.000 5.084,01 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΜΑΡΚΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο Ιδιος 07/10/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 500 739,00 Α Μετοχή (Κοινή)
Β ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ/Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 16/09/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.745.000 5.709.600,00 Π Μετοχή (Κοινή)
Β ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ/Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 12/09/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 800 1.320,60 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΜΑΡΚΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/Μέλος ΔΣ Ο Ιδιος 12/09/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 500 837,00 Α Μετοχή (Κοινή)
Β ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ/Πρόεδρος ΔΣ
Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 11/09/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 342 570,96 Α Μετοχή (Κοινή)

Design & development by EXUS