Εταιρικά Νέα
5-5-2017
'Εντυπο Εξουσιοδότησης
2-3-2017
Ανακοίνωση αλλαγής διευθύνσεως γραφείων
24-12-2015
Απόκτηση άδειας λειτουργίας ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση
Ανακοινώσεις
9-5-2017
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Πρότασης της Wert RED S.a.r.l.
5-5-2017
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
5-5-2017
Σχόλια του Δ.Σ. επι των θεμάτων της ΤΓΣ
5-5-2017
Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση
27-4-2017
Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2016
Design & development by EXUS  
Καλωσήρθατε στην Trastor A.E.E.A.Π.

Η Trastor (πρώην Πειραιώς ΑΕΕΑΠ) είναι εταιρεία ειδικού σκοπού, επενδύσεων ακίνητης περιουσίας, παρόμοια με τις αντίστοιχες εταιρείες REITS (real estate investment trusts) του εξωτερικού. Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η επένδυση σε εμπορικά και επαγγελματικά ακίνητα εισοδήματος και η διαχείριση αυτών.

   
 
Παρουσίαση

Κύρια στοιχεία για τον επενδυτή

Η εταιρεία με μια ματιά

Download…